top of page

Om OS

Kirkeplantning

Viborg Oasekirke er dannet i tæt samarbejde med Silkeborg Oasekirke, som er vores planterkirke. Vi har en målsætning og en drøm om at blive en lokal, selvstændig frimenighed i Viborg.

I de seneste år har vi taget nogle afgørende skridt i den retning. Vi holder ikke længere klyngesøndage rundt omkring i stuerne, men gudstjenester, hvor der typisk deltager 35-45 børn og voksne. Vi aflønner vores egen præst, som blandt andet varetager vores gudstjenester og den overordnede ledelse af menigheden.

Vi har et godt samarbejde med ledelsen i Silkeborg Oasekirke, gennem coaching, supervision og generel kærlig opbakning, og det glæder vi os meget over.

 

Læs mere om Silkeborg Oasekirke.

bottom of page